KC&M consultancy

KC&M consultancy wil opdrachtgevers helpen hun ambities vorm te geven en in evenwicht te brengen met hun organisatie en af te stemmen op de markt, middels een resultaatgericht en realistisch plan.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

Haalbaarheidsonderzoek

Middels een uitgebreide haalbaarheidstudie, waarbij alle partijen betrokken worden, wordt een helder zicht gegeven op de consequenties van het stichten van een nieuwe accommodatie of renovatie van een bestaande voorziening.
 

Exploitatie en organisatie

De consultants van KC&M consultancy hebben uitgebreide ervaring met het doorlichten van organisaties. Middels een exploitatie- en of organisatie doorlichting krijgt de opdrachtgever een helder zicht op het evenwicht tussen ambities, maatschappelijk rendement en exploitatierendement.
 

Beleid en strategie

Het ontwikkelen van een duidelijke beleidsvisie of strategisch plan geeft richting voor de toekomst. KC&M consultancy kan het traject van onderzoek, samenstellen beleidsuitgangspunten en het formuleren van het daadwerkelijk beleid voor u initiëren, coördineren en volledig begeleiden.
 

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging van overheidstaken is een keuze welke zorgvuldig gemaakt moet worden. Niet zelden leidt een financiële wens tot het maken van verkeerde keuzes. KC&M consultancy helpt u bij het omzeilen van deze valkuilen.