Koudijs Consultancy & Management

KC&M interim management is onafhankelijk en gespecialiseerd in tijdelijke oplossingen in de sport-, recreatie en welzijnsbranche. KC&M interim management werkt met ervaren professionals die in de praktijk hun kwaliteiten als interim manager meer dan eens bewezen hebben.
 

Interim management kent verscheidende verschijningsvormen:

- Crisismanagement
- Projectmanagement
- Overbruggingsmanagement
- Managementbegeleiding en organisatieondersteuning
- Beleidsvormend management
 
Soms zijn combinaties nodig om het juiste resultaat te bereiken.
 

Werkwijze

- Intake
- Analyse/plan van aanpak
- Uitvoering
- Evaluatie
 

Filosofie

Ieder probleem zijn eigen oplossing. Interim management is maatwerk met als doel het evenwicht tussen ambities en de organisatie weer te herstellen. Dat is onze filosofie!
Dat begint bij de analyse van het probleem. Krijgt een vervolg in de voordracht van de interim manager en uit zich ten volle in het plan van aanpak. Wij verzorgen een ideale match tussen de opdrachtgever en KC&M interim management. Resultaatgericht en met zorg en aandacht voor het menselijk kapitaal.
 
KC&M interim management: tijdelijke oplossingen met een blijvend resultaat!